Page Banner

DANH SÁCH TÍNH NĂNG

Giải pháp công nghệ dành riêng cho xưởng của bạn

Quản Lý Vận Hành Gara 8

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu – Công nợ

Theo dõi tiến độ công việc

Theo dõi tiến độ công việc

Hiển thị thông tin lên dashboard

Hiển thị thông tin lên dashboard

Theo dõi thanh toán, công nợ

Theo dõi thanh toán, công nợ

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Thiết lập nhiều bảng giá

Thiết lập nhiều bảng giá

Ghi nhận hoa hồng

Ghi nhận hoa hồng

Quản lý kho 5

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Cảnh báo số lượng

Cảnh báo số lượng

Quản lý hàng tiêu thụ

Quản lý hàng tiêu thụ

Chăm sóc khách hàng 4

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Quản Lý Nhân Viên 2

Lịch sử làm việc của nhân viên

Lịch sử làm việc của nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Dịch vụ gia tăng 5

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Bán bảo hiểm xe online

Bán bảo hiểm xe online

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước

Quản Lý Vận Hành Gara 8

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu – Công nợ

Theo dõi tiến độ công việc

Theo dõi tiến độ công việc

Hiển thị thông tin lên dashboard

Hiển thị thông tin lên dashboard

Theo dõi thanh toán, công nợ

Theo dõi thanh toán, công nợ

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Thiết lập nhiều bảng giá

Thiết lập nhiều bảng giá

Ghi nhận hoa hồng

Ghi nhận hoa hồng

Quản lý kho 5

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Cảnh báo số lượng

Cảnh báo số lượng

Quản lý hàng tiêu thụ

Quản lý hàng tiêu thụ

Chăm sóc khách hàng 4

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Quản Lý Nhân Viên 2

Lịch sử làm việc của nhân viên

Lịch sử làm việc của nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Dịch vụ gia tăng 5

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Bán bảo hiểm xe online

Bán bảo hiểm xe online

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước

Banner

Tư vấn và dùng thử miễn phí