Page Banner

BẢNG GIÁ

Giải pháp công nghệ dành riêng cho xưởng của bạn

Gói Cơ bản
Gói chuyên nghiệp
TÍNH NĂNG / Phí sử dụng
Quản lý công việc tại Gara
Chăm sóc xe, bán hàng
Tạo báo giá cho khách hàng
Tạo phiếu dịch vụ, phân công công việc
Quản lý Sản phẩm dịch vụ
Realtime Dashboard
Quản lý kho bãi
Tài chính, Kế toán
Báo cáo, report
Quản lý khách hàng
Nhắc nhở, bảo dưỡng định kỳ
Đặt lịch hẹn online
Quản lý thành viên, membership
Quản lý Khuyến mãi, Quảng cáo
CRM
SMS, Email Marketing
EMS - Quản lý nhân sự
Số lượng người dùng
Hỗ trợ
khởi tạo ban đầu / Chi phí
Thiết lập máy chủ
Nhập liệu
Tinh chỉnh hệ thống
Đăng ký Brandname, SMS
Hướng dẫn, đào tạo
3.900.000
Đồng/năm
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
dưới 5 người
Từ xa
3.000.000
Đồng
item
item
item
Zalo, chat
1 tháng
3 ngày/tuần, 2 tiếng/ngày
5.900.000
Đồng/năm
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
không giới hạn
Trực tiếp
5.000.000
Đồng
item
item
item
item
Điện thoại, Teamview.
2 tháng,
3 ngày/tuần, 2 tiếng/ngày

GÓI ĐẶC BIỆT

Giải pháp công nghệ dành riêng cho xưởng của bạn

Banner

Tư vấn và dùng thử miễn phí