Home Banner

Giải pháp quản lý toàn diện cho xưởng dịch vụ xe ô tô

Carus Gara phù hợp với nhiều quy mô, hình thức khác nhau, mang đến nhiều tính năng giúp hỗ trợ và tăng cường năng lực kinh doanh của doanh nghiệp

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Quản lý thông tin xe và khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Báo cáo, thống kê

Báo cáo, thống kê

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Lịch sử dịch vụ khách hàng

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu - Công nợ

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Tạo phiếu bán hàng, hoá đơn

Vận hành xưởng dịch vụ, Quản lý khách hàng, Quản lý doanh thu – Công nợ

Theo dõi tiến độ công việc

Theo dõi tiến độ công việc

Hiển thị thông tin lên dashboard

Hiển thị thông tin lên dashboard

Theo dõi thanh toán, công nợ

Theo dõi thanh toán, công nợ

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Tạo các chương trình, gói khuyến mãi

Thiết lập nhiều bảng giá

Thiết lập nhiều bảng giá

Ghi nhận hoa hồng

Ghi nhận hoa hồng

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý nhập xuất kho

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

Cảnh báo số lượng

Cảnh báo số lượng

Quản lý hàng tiêu thụ

Quản lý hàng tiêu thụ

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Marketing: Email marketing, Sms marketing

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Nhắc lịch bảo dưỡng tự động

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Tích lũy điểm thưởng, quản lý thẻ thành viên

Lịch sử làm việc của nhân viên

Lịch sử làm việc của nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Hoa hồng cho nhân viên

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Đặt lịch hẹn chăm sóc xe

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Trang web riêng giới thiệu thông tin gara

Bán bảo hiểm xe online

Bán bảo hiểm xe online

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Nhận đơn hàng từ cộng đồng tài xế Carus

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước

Tham gia vào mạng lưới kết nối dịch vụ của Carus khắp cả nước